Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.

UDRŽTE SI NOVÁČKY! POMŮŽE VÁM PREBOARDING

Preboarding je důležitá a zároveň často podceňovaná fáze každého nového zaměstnance. Začíná „plácnutím si“ na pohovoru a končí prvním dnem v zaměstnání. HR oddělení moderních firem využívají tento mezičas k vybudování pevných základů pro dlouhodobou spokojenost, pracovní nasazení a eliminování fluktuace nových kolegů. Jak na to?
 

Připravte se, hrajem

Na preboarding se vyplatí připravit. Nachystejte si postup i obsah, který chcete s nováčkem před nástupem probrat. Ke komunikaci přistupujte empaticky, odbouráte tím stres a váš vztah se bude od počátku ubírat správným směrem. 
 
Moderní trendy jsou čím dál tím víc nakloněné využívání interaktivních nástrojů, které přebírají roli průvodců. Pomocí aplikace si nováčky hravě získáte. Nástroje využívají prvky gamifikace, které ve formě hry provádí firemní kulturou, organizační strukturou, týmem, náplní práce, školícími materiály, a dokonce odlehčí témata, jako jsou stanovy. 
 
Pokud máte ve firmě nachystaná specifická lákadla, na které se nováček těší, zahrňte je. Můžete odhalit i zázemí a pomůcky, pracovní místo, mapu kanceláře nebo přístupy do systému. Dokonce i pokud pracují vzdáleně, mohou se noví zaměstnanci seznámit s pracovním prostředím a nebudou se cítit odtrženi. Nováček se při procházení podkladů plynule ztotožní se svou rolí v kultuře a po nástupu se bude moct s čistou hlavou soustředit na výkon, který firmě přinese.


Připoutejte se

V očích nováčků znamená nástup do nového zaměstnání nadšení i stres. Spousta kandidátů jedná intuitivně a budoucí nástup odsouhlasí už na pohovoru. Ve stejné rychlosti jsou ale schopni přehodnotit následky rozhodnutí a celou akci odvolat. Tohoto období využívají i stávající zaměstnavatelé nováčků k tomu, aby se je pokusili přesvědčit k odmítnutí nabídky a setrvání na současné pozici.  Zaháčkujte si proto kolegy už na pohovoru – ujistěte je, že se na ně s týmem těšíte a klidně je uveďte do preboardingového plánu. Pocítí, že jsou už teď jedněmi z vás a nenechají se zlomit negativními domněnkami.

SDÍLEJTE PŘÍBĚHY

Pozvěte budoucího kolegu na firemní party nebo večeři s týmem, klidně i virtuální. I kdybyste byli v sebedokonalejším souznění, nábor je kulturní i sociální proces, ve kterém hraje osobní kontakt nezastupitelnou roli. Sdílejte příběhy a odhalte vlastnosti kolegů, vaše pouto tím posunete na novou úroveň. Nováček se přirozeně adaptuje a neuteče vám kvůli pocitu, že je jen další číslo ve firemní struktuře.

Související články

US