Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.

Clerbo: Neustále Dostupná Podpora Prodeje (Část 2)

Pro Produktový Marketing: Mnoho „starých způsobů“ podnikání přestalo během pandemie náhle fungovat.

Vzhledem k tomu, že cestování a osobní schůzky představovaly vážná zdravotní rizika, museli společnosti a jejich zástupci přejít na nové způsoby prezentace. Řešení této náročné situace podnítilo inovace. Urychlilo to jak vývoj, tak přijetí nových a bezpečnějších nástrojů.

Clerbo, aplikaci pro HR, jsme na trh uvedli již před několika lety, kdy nikoho nemohlo napadnout, k jakému omezení osobních kontaktů dojde v důsledku pandemie Covid-19. Mezi prvními aplikaci začala používat IKEA Česká republika, která jejím prostřednictvím poskytovala novým zaměstnancům nejen povinná a základní školení, ale také informace potřebné pro konkrétní pracovní pozici.. Po tomto úspěchu se náš vývojový tým zaměřil na další možnosti využití této robustní a všestranné technologie.

Brzy se ukázalo, že technologie Clerbo může poskytovat neustále dostupný a bezpečný nástroj pro vzdělávání prodejců o nových produktech či službách a o tom, jak je prodávat. Systém Clerbo byl vyvinut tak, aby zefektivnil účelné interakce. To znamená, že dokáže rozdělit školení do menších, snadno zvládnutelných celků. A virtuálně poskytovat důležité informace.  Vyvinout způsob, jak podporovat individualizovaný výukový program, aniž by byly nutné osobní interakce v reálném čase. Školit způsobem, který umožní ověřování zvládnutí učebních materiálů.


Mikroškolení na Notebooku Nebo v Mobilním Zařízení

Zajímavé je, že mnoho materiálů, které jsou marketingové týmy zvyklé produkovat ve formě PowerPointových slidů, funguje v Clerbo velmi dobře, protože dokonale zapadají do formátu zobrazovaných informací. Pokud víte, jak efektivně „myslet“ v PowerPointu, jste na dobré cestě používat Clerbo jako ještě výkonnější nástroj pro školení prodejců – přičemž vše probíhá na osobní úrovni prostřednictvím obrazovky mobilního zařízení, a navíc s možností připojit se kdekoli a kdykoli. A každý zaměstnanec má možnost vše vstřebávat vlastním tempem.

Strategie předávání informací je podobná. Látka je prezentována formou po sobě jdoucích obrazovek, počínaje úvodem přes vlastní obsah po shrnutí a opakování. Systém prezentace je však flexibilnější a mnohem osobnější. Clerbo umožňuje vkládat komentáře a videa, což obsah oživuje a zlidšťuje. A pak je tu čas. S aplikací Clerbo má student čas, místo a tempo učení pod kontrolou. Potřebujete něco zopakovat? Jen do toho. Tolikrát, kolikrát bude třeba.

Jakmile si myslíte, že máte látku zvládnutou, Clerbo vám umožní ověřit si znalosti pomocí testů, které vyhodnotí a podpoří další učení. To je výhra pro všechny zúčastněné strany, obchodní zástupce i produktové marketéry. Vytváří možnost vždy dostupné interakce usnadňující dokonalé zvládnutí látky – a nepřetržitý cyklus zlepšování komunikace po všech stránkách.

Vzhledem k tomu, že se nejedná o jednorázové, neopakované školení v reálném čase, můžete materiál vyvinutý pro potřebu Clerbo dál rozvíjet, opakovaně procvičovat a sdílet tak často a pro tolik lidí, jak bude třeba – abyste dostali nové zaměstnance do tempa, zasvětili i další týmy společnosti mimo prodej do produktového portfolia či osvěžili znalosti o produktech u zaměstnanců, kteří byli na dovolené. Také můžete libovolně měnit médium pro doručování obsahu podle potřeby.

V první části blogového článku popisoval náš kolega Ben Fitzwilliams, jak se Clerbo stalo nedílnou součástí školení našich obchodníků, konkrétně  v případě spuštění produktu Dispatcher Paragon Cloud:

Ben Fitzwilliams, Partner and Sales Enablement Manager:

“V dubnu 2022 jsme Clerbo poprvé použili ke školení obchodníků, když se na trh uváděl produkt s názvem Dispatcher Paragon Cloud. Díky Clerbo platformě jsme obchodníky a kolegy ze zákaznické podpory seznámili s marketingovými a prodejními materiály, proškolili je ohledně samotného řešení a zpřístupnili jsme jim další materiály, které mohli předat na lokální dealery našeho partnera.
 

Graphical user interface, text, application, chat or text messageDescription automatically generated  

Během uvedení produktu na trh bylo nesmírně důležité, aby se na něj příslušné týmy opravdu dokonale připravily, a proto byla v aplikaci Clerbo představena funkce reportingu účasti na školení a výsledků kvízů, která zahrnovala jednotlivé statistiky a pomohla identifikovat nejasné oblasti, na které bylo potřeba se dále zaměřit.
 

training-evaluated.png  

Po úspěchu s uvedením nového produktu na trh jsem Clerbo využíval i ke školení dalších produktových novinek z oblasti hardwaru, jako například záznam z webináře k MFX Ultimate Card Reader, který obsahoval relevantní  produktové informace a byl důležitým střípkem celého messagingu, který jsme připravili.
 

Graphical user interface, applicationDescription automatically generated

Aplikace Clerbo mi poskytovala požadované statistiky ohledně sledovanosti kurzů. V tomto konkrétním případě jsem mohl řícií, že 60 % z kolegů pozvaných do kurzu jej vidělo a získalo potřebné informace.
 

Graphical user interface, application, websiteDescription automatically generated  
 

Y Soft Clerbo tak pomohlo nejen s uvedením nového produktu, ale poskytlo i zásadní statistiky o aktivitě obchodních týmů, čímž významně přispělo k nárůstu prodeje čteček v celosvětovém měřítku."
 

A co Testování?

Už o tom byla řeč výše, ale stojí za to blíže se podívat na to, jak testy přispívají k učení. Pokud je obsah prezentován v pasivním vzdělávacím prostředí – řekněme, stovka prodejců usazených někde v posluchárně a sledujících velkou obrazovku nebo poslouchajících někoho, kdo stojí na pódiu – dost často neodolají pokušení zkontrolovat telefon, popovídat si s kolegou na vedlejším sedadle nebo si místo psaní užitečných poznámek něco kreslit. Tento typ školení žádným způsobem nesleduje aktivitu posluchačů.

Když je látka pečlivě strukturována do sekvencí a její zvládnutí je měřeno a posilováno testy, umožňuje to každému studentovi převzít osobní odpovědnost za svůj rozvoj. Nikdo jiný vám nic nevnucuje. To vy, jako studující, usilujete o co nejlepší výsledek – což je pro mnoho lidí silný motivační faktor. Test se stává nástrojem učení, nikoli nástrojem externího hodnocení. Testy v Clerbo jsou krátké, takže se z nich stává nástroj podporující učení – pomáhá zajistit, aby prodejní tým věděl, co prodává a jak to nejlépe provést.

US