Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.

Skvěle Naplánovaná Akce a Úspěch Znalostní Platformy

V několika posledních příspěvcích jsme hovořili o různých způsobech využití aplikace Clerbo. Ta byla poprvé uvedena jako nástroj pro preboarding a onboarding pro hybridní styl práce, ale vyvinula se v komplexní software pro správu životního cyklu zaměstnanců a integrální součást budování kariéry.

Nyní je čas podívat se, jak se osvědčila jakožto nástroj pro pořádání firemních akcí, který registrovaným účastníkům usnadňuje přípravu na event, účast na akci jako takové a zároveň pomáhá vyřešit vše potřebné po akci – díky klíčovým informacím, které mají na dosah ruky.

Na akci partnera společnosti Y Soft jsme Clerbo použili k pozvání potenciálních zájemců, jejich zaškolení na platformě a skupinové orientaci, a také k doručení programu konference a podrobných pokynů, jak najít místo konání. Po skončení akce jsme od účastníků s pomocí aplikace Clerbo získali okamžitou zpětnou vazbu.

Pokračujte ve čtení a zjistěte, jak se Clerbo proměnilo ve znalostní platformu pro školení, orientaci a efektivní opakování.
 

Transformace Clerbo na Znalostní Platformu 

Kdysi jsem četl rozhovor s jedním z vývojářů Microsoft Projects, ve kterém uvedl, že jim chvíli trvalo, než pochopili šíři a hloubku toho, co vybudovali. Jen pro pořádek, daná platforma se v letech od svého uvedení v roce 1984 proměnila v několika iteracích a naposledy se stala součástí sady aplikací Microsoft 365.

Za tu dobu, co jsem součástí týmu Clerbo, jsem byl svědkem něčeho podobného. Za několik let se Clerbo rozrostlo ze skromné, ale zásadní HR aplikace na to, co nyní nazýváme Learning Experience (LX) Platforma, která pokrývá všechny fáze životního cyklu zaměstnance, od nástupu až po plné zapracování, od rodičovské dovolené po odchod ze zaměstnání.

Clerbo je jako doma na chytrém telefonu, takže se snadno používá a je vždy po ruce. Díky tomu je dokonalým nástrojem pro všechny pracující.

Jelikož mám kvalifikaci i praxi jako personalista, stal jsem se součástí týmu vyvíjejícího aplikaci a nakonec jsem měl na starosti její dotváření a marketing hotového produktu. Byla to fascinující cesta – relativně krátká, nicméně velmi přínosná, asi jako když sledujete, jak vaše děti vyrůstají z batolat v úžasné samostatné bytosti.

Posledním milníkem na cestě bylo pomoci Clerbu debutovat – a sledovat jeho úspěch – v roli nástroje pro správu akcí.

Pojďme popsat naši zkušenost s akcí „Sky's the Limit“, kde se Clerbo opět skvěle osvědčilo.
 

Před Akci

Na akci se sešlo 120 lidí. Účastníci, mix produktových vývojářů, marketérů a prodejců, se přišli v létě vzdělávat, navazovat kontakty, oslavit úspěchy svých společností, a také představit příklady využití cloudových řešení. Spolu s pozvánkou na akci každý účastník rovněž obdržel odkaz do aplikace Clerbo. Když ji ve zvoleném prohlížeči otevřel, okamžitě byl seznámen s tím, jak ji používat.

Ihned po spuštění se zobrazila videopozvánka na konferenci. V aplikaci mohl každý snadno provést registraci a seznámit se s programem konference. Také zde našel podrobné pokyny, jak se dopravit na místo konání, včetně možnosti objednat si taxi z letiště. To byla příprava na konferenci. Vlastně něco velmi podobného jako je preboarding   z pohledu HR – tedy proces, který probíhá od okamžiku, kdy nový zaměstnanec přijme nabídku, po jeho první den v novém zaměstnání.
 

Usazování 

Po příjezdu Clerbo účastníky přivítalo, ukázalo jim plánek místa konání a personalizovaný program konference včetně soutěže ke zvýšení motivace rychle se zorientovat a zapojit do dění. Nasměrovalo je do stánků, kde se mohli dozvědět více o Clerbo a vidět některé z inovací našeho robotického týmu – například naši dálkově ovládanou robotickou ruku – a promluvit si s inženýry. A samozřejmě i mezi sebou navzájem.

V životním cyklu zaměstnanců to odpovídá prvnímu dni nástupu do práce, kdy se toho nestihne mnoho, ale nový zaměstnanec vstřebá spoustu klíčových informací.
 

Váš Osobní Program 

Přizpůsobení obsahu konference a prostorovým možnostem místa konání vyžadovalo rozdělení 120 účastníků do čtyř skupin a čtyř samostatných celků s povinnou účastí. Něco takového je ve světě bez Clerbo vždy příležitost k tomu, aby nastaly zmatky. Naše kapesní aplikace si s tím ale hravě poradila. Clerbo nejen rozdělilo účastníky do čtyř skupin definovaných předem - částečně podle společných zájmů - ale také je naprosto přesně a spolehlivě provedlo všemi samostatnými celky.

Fungovalo to! Účastníci využili našeho průvodce akcí, aby se dozvěděli vše, co potřebovali vědět – ve společnosti kolegů se stejnými zájmy (což je jistě něco úplně jiného, než když minimálně polovina účastníků bloudí ze sálu do sálu nebo raději tráví čas u baru nebo bazénu, jak se běžně stává).
 

Čísla Nelžou 

V době, kdy se skoro každý účastník seznámil již s téměř celým obsahem konference, zcela důvěřoval Clerbo, že mu dobře poslouží až do skončení akce.

Konkrétně jsme zjistili, že 68 % účastníků použilo Clerbo před akcí – a 57 % s ním pracovalo během akce. Jako tým jsme plánovali otevřít šampaňské, pokud se dostaneme na 50 %.

A ještě jedna věc… lidem se to líbilo!

Vloudily se nějaké chybičky? Několik, i když méně, než byste očekávali při plném nasazení pro 120 uživatelů. Měli jsme po ruce člena našeho vývojového týmu, který byl s námi na místě a zasahoval, když se objevilo několik malých problémů.
 

Co Jsme se Naučili o Naší Znalostní Platformě 

Zpětná vazba? Získali jsme toho hodně, většinu pozitivního, většinu z toho prostřednictvím zpětné vazby po akci, zabudované do samotné aplikace Clerbo. Účast na plném nasazení „našeho dítěte“ byla poučná a obohacující.

Úspěšný debut Clerbo jako nástroje pro virtuální akce nás přiměl zamyslet se nejen nad tím, co naše platforma pro výuku dokáže, ale také rozšířil naše chápání toho, jaké organizace ho takto mohou využívat.

Hned se mi vybavily dlouhé pomalé fronty při registraci na univerzitu, konflikty v rozvrhu, nejistota, kam jít, kdy a jak se tam dostat, problémy s hledáním přátel naladěných na stejnou vlnu…

Takže máme platformu pro výuku, nástroj pro správu akcí, onboarding a offboarding, vše na jednom místě? Možnosti se zdají nekonečné.

Jste připraveni zažít možnosti znalostní platformy z první ruky? Zarezervujte si u nás ukázku a my vás provedeme detaily našeho softwaru pro správu životního cyklu zaměstnanců!