Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.

Detail kurzu z pohledu manažera/administrátora


Oproti účastníkům kurzu mají manažeři/administrátoři k dispozici rozšířené zobrazení detailu kurzu.
Detail kurzu z pohledu manažera/administrátora.


Na této stránce se dozvíte základní informace o kurzu a jeho obsahu:
  • Název kurzu.
  • Stav kurzu a jeho přiřazení.
  • Přivítání (úvod).
  • Časový údaj s informací, kolik dní zbývá do ukončení nebo zahájení kurzu.
  • Časové osy s uvedením milníku a jednotlivými úkoly. Milníky představují časové období, kdy mají být přiřazené úkoly dokončeny.
  • Postup v kurzu účastníka a ostatních podporovatelů.


Zobrazení úkolu

Úkoly se mohou zobrazovat na dvou časových osách. V levé části jsou zobrazeny úkoly pro účastníka kurzu, na pravé ose jsou úkoly všech podporovatelů (tyto osoby mají v kurzu alespoň jeden úkol, ale nejsou primárním účastníkem).

Kliknutím na název úkolu na časové ose je možné zobrazit podrobnější informace. Administrátor má právo měnit stav libovolného úkolu či jej delegovat na jinou osobu.
 

Akce s kurzy

Pokud se na kurz díváte jako administrátor nebo nadřízený účastníka kurzu, můžete s kurzem provést následující akce:
  • Úprava kurzu
  • Poskytnou zpětnou vazbu na účastníka nebo průběh kurzu.
  • Změnit stav (dokončit nebo otevřít již dokončený kurz).
  • Smazat kurz – pokud nejsou na kurz navázány například odpovědi v dotazníku, lze jej smazat.
US