Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.

Vytvoření/úprava šablony kurzu


Šablony jsou dostupné pouze manažerům a uživatelům s oprávněním „Správce kurzů“ a vyšším. Manažeři mohou vytvářet šablony pouze pro své týmy.

Pro vytvoření nové šablony kurzu klikněte na akci Vytvořit šablonu v přehledu šablon. Zobrazí se následující formulář:V prvním poli svou šablonu pojmenujte.

Hodnota v poli Typ určuje, k jakému typu kurzu se tato šablona bude vázat. Při vytváření nového kurzu se budou nabízet pouze relevantní úkoly z šablon stejného typu.

Do pole Obsah můžete popsat účel šablony pro ostatní správce nebo manažery, kteří budou mít k detailu přístup. Tato informace je dobrovolná.

Do pole Použít jako výchozí můžete vybrat týmy nebo role, pro které je tato šablona určena. Při vytváření nového kurzu pak budete moci automaticky načíst všechny úkoly podle zařazení školeného do týmu nebo jeho rolí v organizaci. Pokud necháte toto pole prázdné, nebudou se úkoly z této šablony nikomu automaticky nabízet.

Pro vytvoření šablony klikněte ve spodní části formuláře na tlačítko Vytvořit. Pokud proběhne akce úspěšně, zobrazí se vám detail šablony.


Detail šablony, která prozatím neobsahuje žádný úkol.


Obsah šablony tvoří úkoly. Nyní můžete začít s jejich přidáváním. Nový úkol vytvoříte kliknutím na akci Přidat úkol, nebo můžete zkopírovat úkol z již existující šablony.
US