Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.

Jak se přihlásit do systému


Aplikace YSoft Clerbo nabízí několik způsobů přihlášení. Kromě uživatelského jména, můžete pro přihlášení použít také email nebo telefon, pokud jsou tyto kontaktní informace uvedeny ve vašem uživatelském profilu. Před prvním přihlášením je často potřeba účet nejprve zaktivovat.


 

Identifikace uživatele

První krok přihlášení. Do pole lze zadat uživatelské jméno, email a v případě povolení přihlašování přes SMS kód také telefonní číslo.
V prvním kroku přihlášení může uživatel zadat uživatelské jméno, email nebo telefonní číslo (pokud je tento způsob u konkrétní společnosti dostupný). Telefonní číslo je potřeba zadat včetně mezinárodní předvolby (např. +420123456789).

Tip: Pokud vám nefunguje přihlášení s pomocí osobního emailu a již jste začali u společnosti pracovat, použijte svůj pracovní email.

Po identifikaci uživatele na prvním kroku jsou zobrazeny dostupné přihlašovací způsoby. V horní části vidíte informaci z předchozím kroku (v tomto případě uživatelské jméno john.doe). Pokud jste udělal/a při zadávání uživatelského jména chybu, nebo se chce přihlásit pod jiným identifikátorem, klikněte na odkaz Přihlaste se jiným účtem a budete vráceni na předchozí krok.


Jeden způsob přihlášení je vždy hlavní a nabízí se po zadání identifikace na prvním kroku. V tomto případě je hlavní způsob přihlášení heslem.
 

Přihlášení heslem

Nejčastěji bude váš účet zabezpečen pomocí hesla, které jste si nastavili sami při prvním vstupu do systému, nebo vám jej někdo nastavil. V případě, že neznáte své heslo, využijte možnost si heslo přenastavit kliknutím na odkaz Zapomněli jste heslo?


Přihlášení emailovým odkazem

Po zvolení přihlášení s pomocí emailového odkazu, uvidíte následující okno. Pokud je se zadaným uživatelem spojena nějaká emailová adresa, obdržíte na ni nejpozději do několika minut email s odkazem pro přihlášení. Po kliknutí na odkaz by vás měl systém automaticky přihlásit. Tento odkaz má z bezpečnostních důvodů jednorázovou platnost a po jeho využití si musíte nechat zaslat odkaz nový. V případě, že email nedorazí, zkontrolujte ve vašem emailovém klientovi složku Spam.


Přihlášení SMS kódem

Po zvolení přihlášení SMS kódem, uvidíte následující okno, kde jste vyzváni opsat kód z SMS zprávy. Kód přijde pouze na telefonní číslo spojené se zadaným uživatelem. Pokud vám kód nedorazí do minuty, můžete si nechat zaslat nový kliknutím na příslušné tlačítko.


Přihlášení pro zaměstnance (SSO)Některé společnosti využívají přihlášení přes jednotné přihlášdení (SSO = Single sign-on), kdy pro přihlášení do systému YSoft Clerbo zaměstnanci používají stejné přihlašovací údaje jako do ostatních firemních systému. V takovém případě zvolte v prvním kroku přihlášení přes SSO a postupujte dle pokynů na obrazovce.

V případě jakýchkoliv problémů s přihlášením, neváhejte kontaktovat administrátora ve vaší společnosti. Pokud jste nováček a nastupujete do nové společnosti, kontaktujte člověka, se kterým jste v minulosti komunikovali na HR.
US