Nastavení začátku a konce kurzu


Aby bylo zajištěno správné časování upozornění na důležité úkoly a nezkreslovaly se statistiky, je důležité správně nastavit čas začátku a konce kurzu při jeho vytváření.
Po kliknutí do jednotlivých polí vyberete datum začátku a datum konce kurzu.
 

Vliv začátku a konce kurzu na plnění jednotlivých úkolů

Úkoly jsou umístěny v časových etapách („Milestones“). Některé z těchto etap (např. Kdykoliv před začátkem, měsíc před začátkem, apod.) se vztahují k období před datem začátku kurzu. Jiné etapy obsahují úkoly jež mají být dokončeny až po začátku (např. První týden, Druhý týden, apod.) V preboardingu a onboardingu je začátkem kurzu myšleno datum nástupu.

Konec kurzu v preboardingu může být nastaven na stejný den jako začátek (pokud v jednom kurzu nenavazují úkoly po nástupu). Konec kurzu v onboardingu doporučujeme nastavit na datum konce zkušebního období.

Na následujícím diagramu je znázorněna časová osa s označeným začátkem a koncem kurzu a jejich doporučeným nastavením (oranžový text). Nad osou jsou vyobrazeny některé z dostupných etap a jejich vztah k začátku a konci kurzu.


Diagram znázorňující vztah etap k začátku a konci kurzu.
US