Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.

Co je Clerbo a k čemu slouží


Clerbo – digitální průvodce pro nováčky ve firmě a jejich manažery.Onboarding v Clerbu z pohledu nového zaměstnance.

Vítejte v Clerbu, online aplikaci, která novým zaměstnancům a zaměstnankyním ulehčí a zpříjemní příchod do neznámého prostředí nové firmy.

Přístup do aplikace získá každý nováček ještě před nástupem do práce. V průvodci najde přehled o společnosti a pohodlně odbaví nezbytnou administrativu. Navíc dostane upozornění na důležité termíny a připomínky toho, co zbývá zařídit.

Průvodce je připravený na míru nejen každému novému zaměstnanci, ale i jednotlivým pracovním pozicím.

Po nástupu má nováček k dispozici souhrn toho, která školení již absolvoval a co ho čeká dál. Aby se lépe zorientoval, obsahuje aplikace všechny důležité odkazy na jednom místě. Clerbo také průběžně oznamuje důležité novinky. K informacím v průvodci se zaměstnanec navíc může kdykoliv vrátit a díky mobilnímu přístupu je má vždy po ruce. Manažeři pak v Clerbu vidí, v jaké fázi nástupu se nováčci právě nachází. Mohou se tak aktivně podílet na procesu adaptace svých nových zaměstnanců.

Aplikace zároveň výrazně zjednodušuje sběr souhlasů s vnitřními předpisy. Zbytečné papírování nahradí jedno online kliknutí.
US