Żadna zgoda nie została jeszcze przez Ciebie udzielona.

Featured article

Featured article
Co zrobić, aby skuteczniej zatrzymywać nowo zatrudnionych pracowników? Pomocny może okazać preboardig
31 października 2019   Y Soft Corporation
Preboarding jest ważnym, ale często niedocenianym okresem w karierze każdego nowego pracownika. Zaczyna się on bezpośrednio po potwierdzeniu zatrudnienia, a kończy się pierwszego dnia w pracy. Działy HR w nowoczesnych przedsiębiorstwach wykorzystują ten okres, aby zbudować solidne podstawy satysfakcji i zaangażowania w pracę oraz wyeliminować rotację nowo zatrudnionych pracowników.  
Przeczytaj cały artykuł
How Long Does Clerbo Take to Implement?
11 maja 2022   Y Soft Corporation
Global Head of HR
To adopt new HR software or not to adopt new HR software? That is the question. Is it nobler to keep on struggling with sluggish and expensive processes or take a chance on something that promises to work better?
Przeczytaj cały artykuł
What’s the Cost of Not Adopting HR Tech?
14 kwietnia 2022   Y Soft Corporation
Global Head of HR
Whoever first said “A penny saved is a penny earned” obviously didn’t work in HR. Anyone whose job it is to find, sign, train and keep qualified employees knows that “penny-wise, pound-foolish” is the more appropriate aphorism.
Przeczytaj cały artykuł
How Can I Make My New Hire Productive Sooner?
23 marca 2022   Y Soft Corporation
Global Head of HR
The candidate who got the job is feeling pretty good—successful, desirable, ready to go. The paperwork’s signed. They’re in the system. But that doesn't mean they’re in the loop. Getting the job can seem trivial in comparison with actually being able to do it. What HR calls onboarding covers orientation—to the company, to the position and to the team. It covers training—how things are done here, using what processes and which tools and what software applications, not to mention mastering the duties specific to the job itself. With so many tasks to juggle, it can feel like trying to make a soufflé in a wind tunnel!
Przeczytaj cały artykuł
How Can I Reduce HR Costs?
22 lutego 2022   Y Soft Corporation
Global Head of HR
As The Mad Hatter Says, Time Is Money!  Look At the Clock. 
Przeczytaj cały artykuł
Help! My New Hires Keep Leaving
1 lutego 2022   Y Soft Corporation
Global Head of HR
Whether the employees you want to attract and keep are executives or delivery drivers, today’s human resources efforts too often feel like a catch them if you can exercise. You can blame the global pandemic for that! When your home is your office and your office is your home, when all your interactions are virtual, loyalty to a virtual employer can be virtually non-existent. And candidates are fickle. While fishing for jobs can seem like sport, actually joining a new company’s labor pool is so often confusing and disheartening—especially if they are doing it from a distance. If too many new hires take the bait and then spit out the hook, it’s time to find a new way of bringing them onboard.
Przeczytaj cały artykuł
Y Soft ożywia administrowanie firmą
7 czerwca 2019   Y Soft Corporation
Za granicą termin „gig economy“ staje się powoli częścią HR-owego slangu. U nas jeszcze nie mamy na to odpowiedniego określenia, ale znajomość tego zjawiska zwiększa się, w miarę jak zarysowuje się trend w relacjach kontraktowych w paru profesjach.
Przeczytaj cały artykuł
12  
US