Żadna zgoda nie została jeszcze przez Ciebie udzielona.

Tak jak drukowanie ma się do papieru,
tak procesy mają się do ludzi

Centrum YSoft Labs rewolucjonizuje wrażenia z zatrudnienia. Jak możemy najlepiej zaspokajać nieprzemijające ludzkie potrzeby w miarę rozwoju technologii?
Dla nikogo nie jest zaskoczeniem, że dominacja papieru zmniejsza się. Największe przedsiębiorstwa świata przewidują znaczącą redukcję drukowania w firmach do roku 2025, do czego znacznie przyczyni się coraz szersze stosowanie technologii komunikacji cyfrowej. W firmie Y Soft uważamy, że ta rewolucja ma podobne znaczenie do wynalezienia prasy drukarskiej w połowie XV wieku. W miarę jak technologia idzie naprzód, jak możemy zadbać o niezmienne ludzkie potrzeby?  Ludzie nadal potrzebują komunikować się. Firmy nadal muszą dokumentować najważniejsze informacje, magazynować je i udostępniać. Umiejętności trzeba nabywać i przekazywać dalej.
 

Jako firma pracujemy nad dostarczaniem innowacyjnych rozwiązań problemów, jakie pojawiają się wraz z dojrzewaniem technologii.

 
Dział badań i rozwoju naszej firmy oraz centrum YSoft Labs mają za zadanie zmieniać nowatorskie pomysły w stabilne, nowoczesne produkty. Wyzwaniem, nad którym aktualnie pracujemy, są wrażenia z zatrudnienia — podróży rozpoczynającej się z chwilą przyjęcia do pracy, obejmującej następnie szkolenia, awanse i przeniesienia, aż do chwili, gdy pracownik opuszcza firmę lub firma łączy się z inną. W dzisiejszym świecie pracować można na wiele sposobów: sezonowo, na część etatu, zdalnie, tymczasowo. Pracownik może nawet nigdy nie odwiedzić siedziby firmy ani nie spotkać osobiście przełożonego. Ale wydajność pracy — ciągle — odzwierciedla jakość interakcji między firmą i pracownikiem. Uczynienie tych interakcji znaczącymi, treściwymi i łatwymi jest celem rozwiązania, nad którym obecnie pracujemy.
 

Zdrowy rozsądek podpowiada, a badania potwierdzają, że pracownicy, którzy są zaangażowani, czują się bardziej zauważani i doceniani, a przy tym są wydajniejsi.

 
Wykonują pracę lepiej i więcej dają firmie jako całości. To zaangażowanie pojawia się w chwili, gdy osoba szukająca pracy pierwszy raz napotyka potencjalnego pracodawcę. Niezależnie od tego, czego o pierwszych spotkaniach uczą komedie romantyczne, dobre pierwsze wrażenie przekłada się w dłuższej perspektywie na dobre relacje. To właśnie dlatego firma Y Soft tak duży nacisk w swojej pracy kładzie na tych pierwszych kontaktach. W języku branżowym te kontakty nazywane są pre-boardingiem i on-boardingiem.  Pierwsze ma miejsce przed przyjęciem do pracy, a drugie po. Każde daje znaczne korzyści obu stronom relacji zatrudnienia — pracownik zyskuje szybkość i łatwość, a pracodawca szybsze podjęcie obowiązków, niższe koszty i niesamowicie skrócony czas do osiągnięcia wydajności.
 

Co jest interfejsem?
Jest nim smartfon, którego każdy ma.

 
Technologię naszego rozwiązania zaprojektowano tak, aby nawiązywać pozytywną relację między nowym pracownikiem i pracodawcą od chwili pierwszego wirtualnego uścisku dłoni. Gdy to rozwiązanie jest wdrożone, sterty dokumentów potrzebnych na początku zatrudnienia można podpisać, zapieczętować i dostarczyć do dnia rozpoczęcia pracy przez nowego pracownika.  Pracownik może przestudiować schemat organizacyjny i znaleźć swoje miejsce w organizacji, zobaczyć, z kim i pod kim będzie pracować, oraz zapoznać się z zasadami firmy. Pierwszego dnia w nowej pracy technologia on-boardingu zajmuje się tym wszystkim. 
 
Jest tu wszystko, co musisz wiedzieć o swojej pracy.
Są tu informacje o tym, z kim współpracujesz i czego się od Ciebie oczekuje.
Tu poznasz mentora/współpracownika, który pomoże Ci się odnaleźć.
Potrzebujesz zasobów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i przetwarzania? Znajdziesz je tutaj.
Kiedy jest wypłata? A co z urlopem? Kto jest moim szefem?  A szefem mojego szefa?
 


Rozwiązanie, nad którym pracujemy, ma odpowiadać na wszystkie te pytania, które zwykle nurtują nowych pracowników przez całe dni, tygodnie, a nawet miesiące, zanim zaczną pracę.
 

Czym to będzie się różnić od systemów informacyjnych do zarządzania zasobami ludzkimi (HRIS) używanych obecnie przez firmy?


Pomyśl o tym jak o różnicy między magazynem surowych danych a przyjemną interakcją z innym człowiekiem.
 
Oczywiście świetnie jest mieć w firmie wszystkie dokumenty w idealnym porządku.
Jeszcze lepiej, gdy można w nich wyszukiwać potrzebne informacje, sprawdzać szczegóły i dostarczać dowody zgodności. Bez wątpienia dzięki systemowi HRIS kadry pracują wydajniej. Ale ma to niewielki lub żaden związek z tym, z czym mierzy się pracownik. Mądrzy pracodawcy wiedzą, że doświadczenia pracownika są bezpośrednio powiązane z ich wynikami.
 
Zgodnie z ankietą przeprowadzoną przez konsultantów Brandon Hall Group (BHG), nowi pracownicy z dostępem do technologii on-boardingu osiągają pełną wydajność dwa razy szybciej niż pracownicy, którzy tego dostępu nie mają.
 
Możesz nazwać to produktywnością. Możesz nazwać to wydajnością. Możesz nazwać to biegłością. Bez względu na nazwę pracownik, który pracuje z pełną szybkością, przestaje być dla firmy kosztem, a staje się jej zasobem. Pracownicy z dostępem do technologii pre- i on-boardingu stają się wydajni o 200% szybciej od tych, którzy tego dostępu nie mają.  Wzmacnia to nasze przeświadczenie w zespole YSoft Labs, że poprawienie doświadczeń pracowników poprzez zastosowanie odpowiedniej technologii to nie tylko coś, co wymaga pilnej realizacji, a też coś, co naturalnie wpasowuje się w naszą misję projektowania inteligentnych rozwiązań biznesowych radzących sobie z wyzwaniami stającymi przed przedsiębiorstwami XXI wieku.
 
 

Zasubskrybuj biuletyn informacyjny

US