Żadna zgoda nie została jeszcze przez Ciebie udzielona.

Co zrobić, aby skuteczniej zatrzymywać nowo zatrudnionych pracowników? Pomocny może okazać preboardig

Preboarding jest ważnym, ale często niedocenianym okresem w karierze każdego nowego pracownika. Zaczyna się on bezpośrednio po potwierdzeniu zatrudnienia, a kończy się pierwszego dnia w pracy. Działy HR w nowoczesnych przedsiębiorstwach wykorzystują ten okres, aby zbudować solidne podstawy satysfakcji i zaangażowania w pracę oraz wyeliminować rotację nowo zatrudnionych pracowników.

 

Przygotuj się i zaczynamy

Jak przedsiębiorstwo może stworzyć solidne podstawy? Kluczem jest przygotowanie się do preboardingu. Opracuj z wyprzedzeniem procedury i treści, które chcesz przedstawić nowemu pracownikowi i które chcesz z nim omówić przed dniem rozpoczęcia przez niego pracy. Komunikuj się z nimi w przyjazny i interaktywny sposób, ponieważ wywieranie nacisku spowodowałoby stres wpływający od samego początku negatywnie na relacje.

Nowoczesne trendy dotyczące rekrutacji i relacji z pracownikami coraz bardziej skłaniają się ku interaktywnym narzędziom służącym do zapewnienia im odpowiednich wskazówek. Na przykład, poprzez wykorzystanie elementów gry lub samej gry można wprowadzić nowego pracownika w kulturę, strukturę organizacyjną, dynamikę zespołu, warunki zatrudnienia, materiały szkoleniowe firmy i może ono nawet rozjaśnić niektóre zagadnienia takie jak zasady i przepisy.

Jeżeli oferujesz konkretne zachęty, których nowy pracownik może oczekiwać, uwzględnij je w narzędziach wykorzystywanych w preboardingu. Możliwe jest także zaproponowanie bardziej prywatnego i odkrywczego spojrzenia na środowisko i obiekty firmy, miejsce pracy nowego pracownika, mapę biura lub zasady wprowadzania danych do systemu. Nowy pracownik, zapoznając się z informacjami, może sprawnie ustalić swoją rolą w kulturze firmy, a po rozpoczęciu zatrudnienia może skoncentrować się w niezakłócony sposób na wydajności, jakiej oczekuje od niego firma.



Być częścią zespołu przed rozpoczęciem pracy

Dla nowych pracowników rozpoczęcie nowej pracy wiąże się z dużym entuzjazmem, ale i stresem. Również nieustannie poddają oni swoją decyzję ponownej ocenie przed (i po) rozpoczęciu pracy oraz mogą w każdej chwili zmienić zdanie. Dotychczasowy pracodawca nowego pracownika może wykorzystać ten okres przed rozpoczęciem nowej pracy, aby spróbować przekonać go do odrzucenia oferty i pozostania na dotychczasowym stanowisku. Tak więc zaintryguj pracownika już w czasie rozmowy kwalifikacyjnej — zapewnij go, że wraz z zespołem czekasz na jego przybycie i przedstaw mu plan preboardingu. Poczuje się on wtedy, jakby już był częścią zespołu i nie będzie przytłoczony negatywnymi przypuszczeniami ani nie ulegnie firmie, z której odchodzi.

Dzielenie się historiami

Zaproś nowego pracownika na imprezę firmową lub kolację z zespołem. Nawet jeśli już teraz czujesz, że pod względem zawodowym jesteście dobrze dopasowani, rekrutacja jest procesem kulturowo-społecznym, w którym osobisty kontakt odgrywa ważną rolę. Podziel się swoimi historiami i przedstaw współpracowników. W ten sposób przeniesiesz proces tworzenia więzi na bardziej osobisty poziom. Nowy pracownik dostosuje się w bardziej naturalny sposób i nie ucieknie, uważając że jest tylko kolejnym numerem w strukturze firmy.
US