Żadna zgoda nie została jeszcze przez Ciebie udzielona.

YSoft Clerbo dla Twojej firmy

Wydłuż czas zatrudniania pracowników i zmień ważne momenty kariery w świetne doświadczenia.
Woman on mobile at laptop with communication & improvement icons

Dłuższy czas zatrudniania pracowników

Zadowolenie nowych pracowników z dobrze działających narzędzi do preboardingu i onboardingu zwiększa ich lojalność i zadowolenie z pracy. Na zmiennym rynku pracy zdolność do utrzymywania pracowników jest ważnym wskaźnikiem biznesowym.

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ DZIAŁU HR

Narzędzia do preboardingu i onboardingu w systemie Clerbo zmniejszają ilość pracy z papierowymi dokumentami w dziale HR. Tworzą one pozytywne relacje miedzy działem HR i nowymi pracownikami natychmiast po tym, jak przyjmą ofertę pracy. Szacowana oszczędność czasu to od 46% do 86%. To inteligentne oprogramowanie dla działu HR. Teraz jest cyfrowe i stanowi część miejsca pracy przyszłości.

Większa lojalność względem marki

Dostosowany preboarding i onboarding oznacza, że pracownicy zaczynają rozumieć wartości Twojej marki i identyfikować się z Twoją firmą jeszcze przed pierwszym dniem w pracy.

Zwiększanie możliwości menedżera zajmującego się rekrutacją

Preboarding i onboarding oznaczają, że nowi pracownicy mogą zacząć pracę już pierwszego dnia, stosując narzędzia i materiały specyficzne dla stanowiska, na które zostali zatrudnieni. Niezawodne pętle sprzężenia zwrotnego zapewniają nowemu pracownikowi, działowi HR i menedżerowi ds. rekrutacji nieprzerwany dostęp do aktualnych informacji.
Subscription icon
Bez inwestowania w infrastrukturę
System YSoft Clerbo jest dostarczany w formie Saas, oferując wartość na niezmiennym poziomie w modelu subskrypcji „płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem”. Oferuje cyfrowy preboarding i onboarding oraz pomaga zatrzymać pracowników na dłużej bez inwestycji w sprzęt i aplikacje.
Modular icon
Zalety działu IT
Modularne funkcje, otwarte interfejsy API i automatyczne aktualizacje produktów powodują niskie zapotrzebowanie na obsługę techniczną. System YSoft Clerbo został zaprojektowany tak, aby był przyjazny działom IT, i da się go przygotować do pracy w zaledwie kilka tygodni. Jest zgodny z procesami przetwarzania danych i rozporządzeniem RODO.
US