Żadna zgoda nie została jeszcze przez Ciebie udzielona.

Szczegóły kursu z punktu widzenia uczestnika kursu


Strona „Szczegóły kursu” zawiera ukierunkowane informacje na temat konkretnego kursu. W tym miejscu można znaleźć informacje wprowadzające, oś czasu z punktami kontrolnymi i konkretnymi zadaniami oraz dalsze informacje na temat stanu ukończenia kursu. Użytkownik może wyświetlać poszczególne zadania, a po ich ukończeniu zmieniać ich stan na „Ukończone”, wysyłać zadanie do sprawdzenia, a nawet ponownie je otwierać.

Na osi czasu wyświetlane są zadania należące do użytkownika biorącego udział w kursie.Szczegóły kursu pozwalają uzyskać podstawowe informacje o kursie i jego zawartości:
 • Nazwa kursu
 • Powitanie (wprowadzenie)
 • Wskazanie czasu z informacją, ile dni pozostało do ukończenia lub rozpoczęcia kursu.
 • Oś czasu z wprowadzeniem do punktów kontrolnych i indywidualnymi zadaniami. Punkty kontrolne reprezentują czas, w jakim zadania mają zostać zakończone.
 • Postęp kursu
 • Szczegóły bieżącego zadania (z prawej strony)

Wyświetlanie zadań

Do przechodzenia między zadaniami służą przyciski „Wstecz” i „Dalej”. Stan zadania nie zmienia się wtedy.

Klikając nazwę zadania na panelu bocznym, można też wyświetlić więcej szczegółowych informacji o wybranym zadaniu.
 • Nazwa zadania
 • Data, do której zadanie trzeba ukończyć
 • Priorytet zadania Ważne/Standardowe/Nieobowiązkowe — jeśli wybrany priorytet to „Standardowe”, identyfikator priorytetu nie jest wyświetlany.
 • Zawartość zadania — specyfikacja
 • Kto pomoże przy tym zadaniu?

Kończenie/ponowne otwieranie zadania

Po ukończeniu zadania zmień jego stan na Ukończone, używając przycisku „Oznacz jako ukończone”.

Jeśli zajdzie potrzeba ponownego otwarcia zadania za pomocą przycisku „Otwórz”, możesz zmienić jego stan z powrotem na Nieukończone.

 

Zatwierdzanie niektórych zadań

Jeśli ukończenie zadania wymaga, aby sprawdziła je upoważniona osoba, zamiast opcji kończenia będzie widoczny przycisk „Wyślij do zatwierdzenia”. Zadania w trakcie zatwierdzania są oznaczone ikoną klepsydry.Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w zadaniu mającym ten stan, kliknij przycisk „Otwórz zadanie”. Po wprowadzeniu niezbędnych zmian musisz ponownie wysłać zadanie do zatwierdzenia. Gdy uprawniona osoba je sprawdzi i wszystko będzie w porządku, zadanie będzie pokazywane jako ukończone.

 

Opinia dotycząca szkolenia

System pozwala zbierać opinie na temat kursu od uczestników na kilka sposobów. Poza kwestionariuszami, które są widoczne jako standardowe zadania, system może ciągle prosić o opinię po ukończeniu wszystkich zadań dla danego punktu końcowego. W takim przypadku formularz jest automatycznie wyświetlany w oknie modalnym.Może też być konieczne podzielenie się opinią po ukończeniu wszystkich zadań w ramach kursu. To może pomóc twórcom kursu ulepszyć zawartość lub proces trwający równolegle do kursu (np. proces onboardingu dla nowych pracowników). Zalecamy dodanie komentarza do wybranej oceny. 

Ukończenie kursu

Szkolenie jest uznawane za ukończone z chwilą ukończenia wszystkich ważnych zadań oraz zadań z priorytetem Standardowe. Zadania nieobowiązkowe nie są wliczane do postępu i kurs można ukończyć bez nich.
US