Żadna zgoda nie została jeszcze przez Ciebie udzielona.

Tworzenie/edytowanie szablonu kursu


Dostęp do szablonów mają wyłączenie menedżerowie i użytkownicy z uprawnieniami „Administrator kursów” i wyższymi. Menedżerowie mogą tworzyć szablony wyłącznie dla swoich zespołów. Aby utworzyć nowy szablon kursu, kliknij pozycję Utwórz szablon w przeglądzie szablonu. Wyświetlony zostanie następujący formularz:W pierwszym polu podaj nazwę szablonu.

Wartość w polu Typ decyduje o tym, z którym typem kursu ten szablon zostanie połączony. Podczas tworzenia nowego kursu będą wyświetlane tylko odpowiednie zadania z szablonów tego samego typu.

W polu Zawartość możesz opisać cel szablonu dla innych administratorów lub menedżerów, którzy mają dostęp do tych informacji. Te informacje nie są obowiązkowe.

W polu Zastosuj domyślnie możesz wybrać, dla kogo ten szablon jest przeznaczony. Tworząc nowy kurs, będziesz w stanie automatycznie otworzyć wszystkie zadania zgodnie z klasyfikacją uczestnika kursu w zespole bądź jego rolą w organizacji. Jeśli pozostawisz to pole puste, zadania z tego szablonu nie będą automatycznie wyświetlane.

Aby utworzyć szablon, kliknij przycisk Utwórz w dolnej części formularza. Jeśli czynność powiedzie się, zostaną wyświetlone szczegóły szablonu.


Szczegóły szablonu, który nie zawiera jeszcze żadnych zadań.

W szablonie możesz utworzyć całkowicie nowe zadanie, klikając czynność Dodaj zadanie, albo skopiować zadanie z już istniejącego szablonu. 
US