Tworzenie/edytowanie kursu


Aby utworzyć nowy kurs, przejdź do pozycji Wszystkie kursy > Omówienie i kliknij pozycję Utwórz kurs. Zobaczysz następujący obraz:Aby edytować kurs, otwórz szczegóły kursu z omówienia kursu i kliknij pozycję Edytuj.
 

Typ kursu i uczestnika

Najpierw zmień typ kursu, który jest wstępnie ustawiony na „onboarding”. Standardowo oferujemy klientom następujące typy:
  • Kandydaci — służy do udostępniania uczestnikom informacji o procesie selekcji.
  • Preboarding — przyszli pracownicy mogą uzyskać więcej informacji o firmie i udostępnić wszystkie niezbędne dokumenty przed rozpoczęciem pracy.
  • Onboarding — szkolenie początkowe dla nowych pracowników.
  • Edukacja pracownika — ciągłe szkolenie aktualnych pracowników.

Po utworzeniu kursu zmiana jego typu nie jest możliwa.

Wybierz uczestnika kursu — użytkownika, który ma wziąć udział w kursie.Kurs można utworzyć dla jednego uczestnika lub więcej.

Dla każdego uczestnika kursu można wybrać jego przełożonego (jeśli nie został wstępnie wprowadzony na podstawie klasyfikacji pracownika w strukturze organizacji). Przełożony uczestnika kursu będzie miał dostęp do kursu i będzie mógł śledzić postępy. Jeśli jakieś zadania będą wymagać pomocy przełożonego, zostaną automatycznie przypisane do tej konkretnej osoby.
 

Szczegóły kursu

W tej sekcji wyświetlane są podstawowe informacje o kursie.Wybierz nazwę kursu, na przykład „Twój onboarding, Tomaszu”.

Tekst wprowadzający może zawierać podstawowe informacje o kursie albo osobistą wiadomość. Aby nie trzeba było wymyślać nowego tekstu za każdym razem, można go wypełnić wstępnie dla każdego typu kursu. Będzie on wtedy automatycznie wstawiany w polu przy tworzeniu kursu.
 

Wybór zadania

Ta sekcja pozwala przydzielić zadania z szablonu do kursu.Jeśli opcja Automatycznie twórz spersonalizowane kursy na podstawie przydatności każdego uczestnika kursu jest zaznaczona, nie ma potrzeby automatycznego dodawania zadań kursu, ponieważ będą one wybierane automatycznie przez system z odpowiednich szablonów na podstawie klasyfikacji uczestnika kursu w strukturze organizacyjnej. Te odpowiednie zadania mogą również zostać pobrane przez kliknięcie pozycji Załaduj zadania mające zastosowanie.

Zadania można dodawać do kursu ręcznie. Po kliknięciu pozycji Dodaj zadania zostanie wyświetlone okno modalne pozwalające wybrać zadania z istniejących szablonów.Dodane zadania pojawią się na liście na stronie zawierającej formularz tworzenia kursu. Na liście można zmienić kolejność zadań i filtrować ją na podstawie przydziału. Po utworzeniu kursu przydział względny (np. Uczestnik kursu lub Przełożony) zostanie wykonany zgodnie z powyższymi informacjami o uczestniku kursu.


 

Zaproszenie na kurs

Jeśli ta opcja będzie zaznaczona, pojawią się inne opcje planowania. Nowe osoby, które jeszcze nie zalogowały się do systemu Clerbo i nie mają aktywowanego konta, otrzymają zaproszenie e-mail z łączem do skonfigurowania hasła. Użytkownicy z już skonfigurowanym hasłem otrzymują wiadomość e-mail z zaproszeniem oraz łączem do utworzonego kursu.Jeśli data rozpoczęcia zostanie ustawiona na datę w przeszłości i będzie zaznaczona opcja W dniu rozpoczęcia kursu, zaproszenie nie zostanie rozesłane. W takim przypadku zalecamy skorzystanie z natychmiastowego rozsyłania lub zaplanowanie rozsyłania na późniejszą datę.

Podczas edytowania kursu ta sekcja zawiera informacje o ostatnim rozesłanym zaproszeniu na kurs.Aby utworzyć kurs i rozesłać zaproszenie (jeśli zostało skonfigurowane), potwierdź formularz, klikając pozycję Utwórz.
US