Jak utworzyć/edytować użytkownika


Pracownicy i kandydaci reprezentują poszczególnych użytkowników systemu YSoft Clerbo, których dotyczy dalsza zawartość. W przypadku onboardingu konto użytkownika trzeba utworzyć dla każdego nowego pracownika, aby można mu było przydzielić kurs.


 

Zdjęcie profilowe

Każdy pracownik musi mieć własne zdjęcie profilowe. Zalecane rozmiary zdjęcia to 200 x 200 pikseli.


 

Dane osobowe

Ta sekcja zawiera podstawowe informacje o użytkowniku. Oprócz imienia i nazwiska można też skonfigurować:
 • Język domyślny — określa, w jakim języku jest wyświetlany system po wstępnym zalogowaniu się. Użytkownik może później zmienić ten język.
 • Adres e-mail — pozwala systemowi wysłać powitalną wiadomość e-mail, alert czy potwierdzenie zmiany hasła przez użytkownika.
 • Numer telefonu — ułatwia innym pracownikom kontakt z tym użytkownikiem. Po aktywowaniu logowania się z użyciem kodu SMS użytkownik może używać tego numeru do logowania się.

Aby utworzyć użytkownika, konieczne jest określenie co najmniej jednej metody kontaktu (adresu e-mail lub telefonu).

Jeśli pola w tej sekcji są wyszarzone podczas edycji, oznacza to, że administrowanie danymi użytkownika odbywa się w innym systemie, a system Clerbo je tylko odczytuje.


 

Organizacja

W tej sekcji można podać informacje związane ze strukturą organizacyjną (przełożony lub rola w zespole). Rola służy do dzielenia użytkowników na grupy.

Szczegóły logowania się

Aby możliwe było utworzenie konta, użytkownik musi mieć unikatową nazwę użytkownika. Stosuj ujednolicony format, który jest łatwy do zapamiętania (np. imięnazwisko).
 

Łącze do logowania się


Aby wysłać wiadomość e-mail z łączem do logowania się, zaznacz odpowiednie pole wyboru, jak pokazano na ilustracji powyżej. W ciągu kliku minut użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z łączem, po kliknięciu którego będzie mógł ustawić swoje hasło. Po tym możliwe będzie zalogowanie się.


Wiadomość e-mail z łączem do aktywacji
 

Ręczne konfigurowanie hasła

Hasło można też skonfigurować ręcznie, jak pokazano na ilustracji poniżej. Ze względów bezpieczeństwa hasło skonfigurowane przez administratora nie jest wysyłane automatycznie pocztą e-mail do użytkownika. W takiej sytuacji hasło trzeba przekazać użytkownikowi w inny bezpieczny sposób, najlepiej osobiście.Aby uniknąć tworzenia każdego użytkownika z osobna, można ich zaimportować do systemu zbiorczo albo użyć opcji integracji z systemem używanym powszechnie w firmie do administrowania pracownikami.
 

Uprawnienia

System oferuje kilka poziomów uprawnień użytkowników.

Wybierz, czy użytkownik to:
 • Kandydat
  • Uczestnik procesu selekcji. Za pośrednictwem środowiska Clerbo taka osoba może zapoznać się z organizacją i śledzić postęp procesu selekcji.
  • Nie są dostępne żadne dalsze uprawnienia.
 • Oczekujący pracownik
  • Przyszły pracownik, który może przejść pre-boarding w systemie Clerbo.
  • Nie są dostępne żadne dalsze uprawnienia.
 • Pracownik
  • Ma dostęp do wszystkich części systemu poza administracją.
  • Dalsze (opcjonalne) uprawnienia opisano poniżej.
 • Użytkownik serwisowy
  • Jest użytkownikiem zewnętrznym zajmującym się administrowaniem systemem. Nie jest pracownikiem.Oto opcjonalne uprawnienia dla pracownika:
 • Administrator HR — może tworzyć i edytować użytkowników.
 • Administrator aktualności — może wyświetlać i modyfikować każdą zawartość w portalu z aktualnościami.
 • Administrator kursów — ma wgląd we wszystkie kursy, ich zawartość i statystyki. Może tworzyć kursy, ale obecnie nie ma uprawnień do tworzenia ani modyfikowania użytkowników.
 • Administrator zawartości — może wyświetlać i modyfikować każdą zawartość w organizacji (aktualności, wytyczne itd.).
 • Administrator systemu — ma najwyższy poziom uprawnień w całym systemie. Oprócz administrowania zawartością może też tworzyć i modyfikować użytkowników oraz zespoły.
 • Administrator pomocy technicznej — ma dostęp do opinii dodawanych za pomocą ikony w prawym dolnym rogu i może je modyfikować. Organizacja Y Soft może wymagać od tego administratora dodania tej opinii.

Po wypełnieniu informacji wspomnianych powyżej utworzenie użytkownika należy potwierdzić, klikając pozycję Utwórz. Jeśli tworzenie pracownika zakończy się pomyślnie, system wyświetli jego profil użytkownika.

Aby zdezaktywować utworzonych użytkowników, możesz przełączyć ich do stanu „Zarchiwizowany” z poziomu ich profilów użytkownika. 
US