Żadna zgoda nie została jeszcze przez Ciebie udzielona.

Jak zgłosić problem

Jak dodać opinię albo odpowiedzieć na pytanie.

1. Kliknij ikonę „błąd” w prawym dolnym rogu ekranu.


2. W tym miejscu możesz opisać swój problem albo wpisać opinię lub pytanie, a także wybrać typ i priorytet. Zawsze dobrze jest na koniec zrobić zrzut ekranu za pomocą przycisku DODAJ MIGAWKĘ (w tym momencie okno raportu jest ukrywane na 3 sekundy, co pozwala„odetchnąć i zaczekać”).


3. Naciśnij przycisk WYŚLIJ OPINIĘ. Jeśli opinia zostanie pomyślnie wysłana do administratora firmy, zostanie wyświetlony następujący komunikat.

 
US