Żadna zgoda nie została jeszcze przez Ciebie udzielona.

Lista kursów Moje szkolenie

Strona Moje szkolenie pokazuje ścieżkę kursów szkoleniowych przypisaną każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi.

Jeśli przypisano Ci tylko jeden kurs, ścieżka nie jest wyświetlana, a zamiast niej widoczne są szczegóły pojedynczego kursu z listą jego zadań.
 

Twoja ścieżka kursów szkoleniowych


Kursy są wyświetlane w formie uporządkowanej ścieżki z następującymi informacjami
  • Nazwa kursu, która jest także łączem pozwalającym wyświetlić szczegóły kursu.
  • Twój postęp — procentowa reprezentacja dokonanego postępu w ramach kursu. Jeśli będziesz spóźniać się z ukończeniem ważnego zadania, będzie to sygnalizowane wyświetlaniem pod jego nazwą czerwonej ikony z wykrzyknikiem. W takim przypadku ukończenie takich zadań nie powinno już być odkładane.
  • Data rozpoczęcia lub ukończenia — data planowanego rozpoczęcia lub ukończenia szkolenia.
US