Ustawianie daty rozpoczęcia i zakończenia kursu


W celu zapewnienia, że powiadomienia o ważnych zadaniach zostaną poprawnie zaplanowane i że statystyki nie zostaną zakłócone, ważne jest, aby na etapie tworzenia kursu poprawnie ustawić jego czas rozpoczęcia i zakończenia.Po kliknięciu pojedynczych pól wybierz datę rozpoczęcia i datę zakończenia kursu.
 

Wpływ początku i końca kursu na kończenie pojedynczych zadań

Zadania są rozmieszczane w ramach punktów kontrolnych. Niektóre z tych punktów kontrolnych (np. W dowolnym momencie przed rozpoczęciem, Miesiąc przed rozpoczęciem itd.) są powiązane z okresem przed datą rozpoczęcia kursu. Inne punkty kontrolne zawierają zadania, które powinny zostać ukończone po dacie rozpoczęcia (np. Pierwszy tydzień, Drugi tydzień itd.). W przypadku preboardingu i onboardingu początek szkolenia to początek zatrudnienia.

Koniec kursu w przypadku preboardingu można ustawić na ten sam dzień co początek (jeśli w ramach kursu nic nie jest połączone z zadaniami po dacie rozpoczęcia). Koniec kursu w przypadku onboardingu zalecamy ustawiać na datę zakończenia okresu próbnego.

Na poniższym diagramie pokazano oś czasu z zaznaczonymi datami rozpoczęcia i zakończenia kursu , a także ich domyślne ustawienia (pomarańczowy tekst). Nad osią czasu widać niektóre z dostępnych punktów kontrolnych oraz ich związek z początkiem i końcem kursu.


Diagram pokazujący związek punktów kontrolnych z początkiem i końcem kursu.
US