Żadna zgoda nie została jeszcze przez Ciebie udzielona.

Jak aktywować własne konto użytkownika przed zalogowaniem się po raz pierwszy
Jeśli poświadczenia logowania nie zostały Ci dostarczone inną metodą (np. jesteś pracownikiem i logujesz się z użyciem logowania jednokrotnego), przed pierwszym logowaniem do systemu Clerbo musisz ustawić hasło. Łącze do formularza do konfigurowania hasła można znaleźć w wiadomości e-mail z zaproszeniem (gdzie znajdziesz też przypisaną nazwę użytkownika). Jeśli nie masz tej wiadomości e-mail, sprawdź folder ze spamem. W przypadku pojawienia się problemów skontaktuj się z tym samym pracownikiem działu HR, z którym była prowadzona wcześniejsza komunikacja (np. rekruterem).

Gdy hasło zostanie ustawione, użyj swojej nazwy użytkownika lub adresu e-mail do identyfikacji i w następnym kroku podaj swoje hasło.
US