Jak aktywować własne konto użytkownika przed zalogowaniem się po raz pierwszy
Jeśli poświadczenia logowania nie zostały Ci dostarczone inną metodą (np. jesteś pracownikiem i logujesz się z użyciem logowania jednokrotnego), przed pierwszym logowaniem do systemu Clerbo musisz ustawić hasło. Łącze do formularza do konfigurowania hasła można znaleźć w wiadomości e-mail z zaproszeniem (gdzie znajdziesz też przypisaną nazwę użytkownika). Jeśli nie masz tej wiadomości e-mail, sprawdź folder ze spamem. W przypadku pojawienia się problemów skontaktuj się z tym samym pracownikiem działu HR, z którym była prowadzona wcześniejsza komunikacja (np. rekruterem).

Gdy hasło zostanie ustawione, użyj swojej nazwy użytkownika lub adresu e-mail do identyfikacji i w następnym kroku podaj swoje hasło.
US