Żadna zgoda nie została jeszcze przez Ciebie udzielona.

Szczegóły kursu z punktu widzenia menedżera/administratora


W odróżnieniu od uczestników kursu, menedżerowie i administratorzy mają szeroki wgląd w szczegóły kursu.Szczegóły kursu z punktu widzenia menedżera/administratora.


Na tej stronie znajdziesz podstawowe informacje o kursie i jego zawartości:
  • Nazwa kursu.
  • Stan kursu i jego przydział.
  • Powitanie (wprowadzenie).
  • Wskazanie czasu z informacją, ile dni pozostało do ukończenia lub rozpoczęcia kursu.
  • Oś czasu z wprowadzeniem do punktów kontrolnych i indywidualnymi zadaniami. Punkty kontrolne reprezentują czas, w jakim zadania mają zostać zakończone.
  • Postęp kursu według użytkowników i innych pomocników.

 

Wyświetlanie zadań

Zadania mogą być wyświetlane na dwóch osiach czasu. Zadania uczestników kursu są wyświetlane na osi po lewej, a zadania wszystkich pomocników można znaleźć na osi po prawej (te osoby mają przypisane co najmniej jedno zadanie w ramach kursu, ale nie są głównymi uczestnikami).

Klikając nazwę zadania na osi czasu, można wyświetlić więcej szczegółowych informacji. Administrator ma uprawnienia do zmiany stanu dowolnego zadania i delegowania go do innej osoby.
 

Czynności dotyczące kursu

Jeśli przeglądasz kurs jako administrator lub przełożony uczestnika kursu, możesz wykonywać następujące czynności dotyczące kursu:
  • Modyfikowanie kursu
  • Wprowadzanie opinii na temat uczestnika lub postępu kursu.
  • Zmiana stanu (ukończenie lub ponowne otwarcie już ukończonego kursu).
  • Usunięcie kursu — jeśli przykładowo odpowiedzi w kwestionariuszu nie są powiązane z kursem, to można je usunąć.
US