Ustawienia kursu


Ta strona jest dostępna tylko dla użytkowników z uprawnieniami Administrator systemu i Administrator kursu.

Ustawienia dostępne na tej stronie obowiązują dla wszystkich szablonów, typów kursów i kursów wygenerowanych na ich podstawie.
 

Domyślny tekst wprowadzenia do kursu

W tym miejscu utworzona zawartość (tekst, łącza, obrazy, wideo) zostanie wstępnie dodana jako wprowadzenie do każdego nowo utworzonego kursu danego typu (szkolenie wprowadzające, kandydaci, kształcenie pracownika, szkolenie w ramach preboardingu).

Użytkownik, który tworzy nowy kurs, ma możliwość zmieniania, dodawania i usuwania tej zawartości.
 

Obraz tła kursu

Dla każdego typu kursu można wybrać inny obraz, który będzie wyświetlany w tle kursu. Jeśli obraz nie zostanie wybrany, domyślnie będzie stosowane zielone tło (zobacz obraz poniżej).


 

Administrowanie etapami czasowymi kursu

System Clerbo ma wstępnie przygotowaną listę punktów kontrolnych (etapów), w ramach których można kolejno tworzyć zadania. Ustawiając te terminy, można decydować o następujących kwestiach:
  • czy opinia ma być wprowadzana w chwili ukończenia przez uczestnika kursu wszystkich zadań na danym etapie czasowym,
  • kiedy zadania na danym etapie czasowym będą wyświetlane uczestnikowi kursu. 


 
US