Nastavení kurzů


Tato stránka je dostupná pouze uživateli s oprávněním Správce systému nebo Správce kurzů.

Nastavení dostupné na této stránce je globální pro všechny šablony, typy kurzů a z nich generované kurzy.


Výchozí úvodní text kurzu

Zde vytvořený obsah (text, odkazy, obrázky, videa) bude předvyplněn jako úvod do každého nově vytvořeného kurzu dané typu (úvodní školení, kandidáti, vzdělání zaměstnance, školení před nástupem).

Uživatel, který vytváří nový kurz, má možnost tento obsah upravit / doplnit / odstranit.


Obrázek v pozadí kurzu

Pro každý typ kurzu lze zvolit jiný obrázek, který se bude zobrazovat v pozadí kurzu. Pokud není obrázek vyplněn, zobrazuje se defaultně zelený (viz následující obrázek).


SprÁva časových etap kurzu

V Clerbu je předem připraven seznam milníků (etap), v rámci kterých jsou následně vytvářeny úkoly. Nastavením těchto termínů je možné ovlivnit:
  • zda bude vyžadovaná zpětná vazba ve chvíli, kdy „školený“ dokončí všechny úkoly dané etapy
  • kdy budou školenému zobrazeny úkoly dané etapy.


 
US