Żadna zgoda nie została jeszcze przez Ciebie udzielona.

Jak się zalogować


System YSoft Clerbo oferuje wiele sposobów logowania się. Oprócz nazwy użytkownika do logowania się możesz także używać adresu e-mail lub telefonu, jeśli te informacje kontaktowe znajdują się w Twoim profilu użytkownika. Przed pierwszym logowaniem się użytkownicy muszą najpierw aktywować swoje konta.


 

Identyfikacja użytkownika

Pierwszy krok logowania się. W polu możesz wprowadzić nazwę użytkownika, adres e-mail i, jeśli zostało włączone logowanie się za pomocą kodu SMS, także numer telefonu.

Podczas pierwszego kroku logowania się użytkownik musi wprowadzić swoją nazwę użytkownika, adres e-mail lub numer telefonu (jeśli taka metoda została włączona dla konkretnej organizacji). Numer telefonu należy wprowadzić razem z międzynarodowym numerem kierunkowym (np. +48123456789).

Szybka wskazówka: Jeśli nie możesz zalogować się za pomocą osobistego adresu e-mail, a już pracujesz w firmie, użyj zamiast niego swojego służbowego adresu e-mail.

Po zidentyfikowaniu użytkownika podczas pierwszego kroku wyświetlane są dostępne dla niego metody logowania. U góry widać informacje z poprzedniego kroku (w tym przypadku nazwę użytkownika john.doe). Jeśli nazwa użytkownika zostanie wpisana błędnie albo zechcesz zalogować się za pomocą innego identyfikatora, kliknij pozycję Zaloguj się za pomocą innego konta, aby wrócić do poprzedniego kroku.


Zawsze istnieje jedna główna metoda logowania się i jest ona proponowana po wprowadzeniu identyfikatora podczas pierwszego kroku. W tym przypadku głównym sposobem logowania się jest łącze w wiadomości e-mail.
 

Logowanie się za pomocą hasła

Najczęściej konto będzie zabezpieczone hasłem, które ustawia się samodzielnie podczas pierwszego uzyskiwania dostępu do systemu lub które ustawia ktoś inny. Jeśli nie znasz hasła, użyj opcji resetowania hasła, klikając łącze „Nie pamiętasz hasła?”.

 

Logowanie się za pomocą łącza w wiadomości e-mail

Po wybraniu logowania się za pomocą łącza w wiadomości e-mail zobaczysz następujące okno dialogowe. Jeśli adres e-mail jest skojarzony z konkretnym użytkownikiem, w ciągu kilku minut zostanie dostarczona wiadomość e-mail z łączem do logowania się. Po kliknięciu tego łącza system powinien automatycznie Cię zalogować. Ze względów bezpieczeństwa to łącze jest jednorazowe i po jego użyciu musi zostać wysłane kolejne łącze. Jeśli wiadomość e-mail nie zostanie dostarczona, sprawdź folder ze spamem w swoim kliencie poczty e-mail.

 

Logowanie się za pomocą wiadomości SMS z kodem

Po wybraniu logowania się za pomocą wiadomości SMS z kodem zobaczysz następujące okno dialogowe z prośbą o skopiowanie kodu z wiadomości SMS. Kod jest wysyłany wyłącznie na numer telefonu skojarzony z konkretnym użytkownikiem. Jeśli nie otrzymasz kodu w ciągu minuty, możesz zażądać wysłania nowego, klikając odpowiedni przycisk.

 

Logowanie się dla pracowników (logowanie jednokrotne)W niektórych firmach stosowane jest logowanie jednokrotne. Pracownicy do logowania się do systemu YSoft Clerbo używają wtedy tych samych danych logowania, co do logowania się do innych systemów firmy. W takim przypadku wybierz logowanie jednokrotne podczas pierwszego kroku i wykonaj instrukcje na ekranie.

W przypadku jakichkolwiek problemów z logowaniem należy kontaktować się z administratorem w firmie. Jeśli jesteś nowym pracownikiem dołączającym do nowej firmy, skontaktuj się z pracownikiem działu kadr, z którym była prowadzona wcześniejsza komunikacja.
 
US