Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.

Mé vzdělávání – přehled kurzů

Stránka Mé vzdělávání zobrazuje cestu kurzů, které jsou přiřazeny přihlášenému uživateli.

V případě, že máte přiřazen pouze jeden kurz, nezobrazuje se cesta, ale rovnou detail samotného kurzu se seznamem úkolů.

 

Cesta vašeho vzdělávání


Kurzy se zobrazují v přehledné cestě s následujícími informacemi
  • Název kurzu, který je zároveň odkazem pro zobrazení detailu kurzu.
  • Váš postup – procentuální znázornění postupu, kterého jste v rámci kurzu dosáhnli. Pokud máte v prodlení důležité úkoly, zobrazí se pod názvem červená ikona s vykřičníkem. V takovém případě byste neměli dokončení těchto úkolů odkládat.
  • Datum zahájení nebo konce – datum, od kdy má být školení zahájeno, nebo do kdy má být školení dokončeno.
US