Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.

YSOFT CLERBO VYVÍJÍ INOVACE PRO VYŠŠÍ ANGAŽOVANOST ZAMĚSTNANCŮ V PODNIKU BUDOUCNOSTI

Y Soft Corporation
Zkrácení času na zapracování nových pracovníků do plné produktivity
Do roku 2025 budou více než 70 % pracovních sil v korporacích tvořit mileniálové – a řada pracovních nástrojů a postupů bude zastaralých. Podnikové tiskové systémy, které jsou dnes základem podnikové komunikace, budou stále méně využívány, jak začnou papír a inkoust nahrazovat digitální technologie. Analytici předpokládají, že dlouhodobé plné pracovní úvazky budou stále více nahrazovány pracemi na kontrakt či dobu určitou (tzv. gig ekonomika). A kdo ví, jak to bude s důchody a penzijním připojištěním. Předvídání takových změn a reakce na hybridní způsoby práce, to jsou úkoly, které si YSoft Clerbo bere za své.
 

Nové podniky budou potřebovat nové technologie zvyšující angažovanost zaměstnanců.

 
V dávných dobách znamenalo přijetí nových zaměstnanců bzučení kopírek a tvorbu mnoha podepsaných papírových dokumentů, které bylo třeba dlouhodobě archivovat. Náklady na přijímání nových zaměstnanců neustále rostou. V roce 2016 činily průměrné náklady na nalezení a přijetí průměrného zaměstnance 4425 dolarů, přičemž u vedoucích pracovníků se mohlo jednat až o 15 000 dolarů. A to se jedná o peníze, které bylo třeba vynaložit ještě předtím, než daný pracovník vůbec začal pracovat. Ze stejných studií vyplývá, že v závislosti na podniku a typu pracovní náplně trvá novému zaměstnanci tři až šest měsíců, než se plně zapracuje. Především v gig ekonomice se doba dosažení plné produktivity stane ukazatelem určujícím úspěšnost podniku.
 

Doba dosažení plné produktivity se stane ukazatelem určujícím úspěšnost podniku.

 
Společnost YSoft Clerbo pracuje na zvýšení angažovanosti zaměstnanců prostřednictvím digitalizovaných procesů, kterým říkáme preboarding a onboarding, jež vytváří nové uživatelské interakce, aby mohli být noví zaměstnanci produktivní od prvního dne. Jelikož má dnes každý smartphone, lze toho využít pro řadu věcí, které se dříve neobešly bez papíru. 
  
Nicméně podpisem daňových formulářů ani zjišťováním, jak nejlépe nasdílet správnou obrazovku během konferenčního hovoru, nedosáhnete návratnosti investic. Je třeba seznámit se s plánem pracoviště, organizační strukturou, svou pracovní skupinou i podnikovou kulturou, do které je třeba se začlenit. Jsou zde časové rozvrhy, podniková hierarchie, nadřízení a jejich nadřízení, závislosti a oblasti zodpovědnosti. A pak je zde samozřejmě práce, k jejímuž vykonávání byl člověk zaměstnán. Jaká je pracovní náplň, jak se má dělat, jaké s ní souvisejí kompetence? Trvá nějakou dobu, než se to všechno člověk naučí.


 

Zneklidňující bílá místa mezi výběrem uchazeče a zkušeností nového zaměstnance

 
Ve YSoft Clerbo víme, že hodně energie se zpravidla věnuje získávání nových zaměstnanců, zatímco po podpisu pracovní smlouvy se už o nováčky často nikdo nestará. Uvědomili jsme si, že jsme objevili jedinečný produktový koncept, který může během krátké doby poskytnout obrovskou hodnotu.
 
Celé je to založeno na myšlence, že když začnete s novými zaměstnanci od začátku pracovat, ohromně se vám to vyplatí ve formě vyšší angažovanosti těchto zaměstnanců a snížení fluktuace.
 
Z výzkumů a experimentů vyplývá, že je mnohem lepší dodávat novým zaměstnancům informace, než očekávat, že si je nějakým způsobem seženou sami. YSoft Clerbo vám pomůže zajistit, že zasílané informace budou specificky určeny potřebám daných jednotlivců a jejich postavení v organizaci. 
  
Obrovskou roli hraje způsob doručení informací neboli uživatelské rozhraní. Jakmile jsou zavedeny zásady a mechanismy školení, stane se z nich základna průběžného, individuálního učení, které trvá po celou dobu pracovně právního vztahu. Pokud se vybavení, nástroje nebo procesy změní, probíhá školení v rámci známého, ověřeného kanálu. Pokud zaměstnanec změní pracoviště nebo je povýšen, stejný kanál mu pomůže zapracovat se rychle v nové funkci. A to samé, když zaměstnanec z podniku odejde.
 
 

Přihlásit se k odběru našeho newsletteru

US