Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.

To, co znamená tisk pro papír,
znamenají procesy pro lidi.

YSoft Clerbo mění revolučním způsobem cyklus pracovně právního vztahu. Technologie se vyvíjejí. A my si klademe otázku, jak co nejlépe vycházet vstříc neutuchajícím lidským potřebám. 
Není žádné tajemství, že dominantní postavení papírových dokumentů slábne. Největší světové společnosti předpokládají snížení podnikového tisku do roku 2025 způsobené nástupem digitálních komunikačních technologií. Ve společnosti Y Soft považujeme tuto převratnou změnu za stejně významnou, jako vynález prvního tiskařského stroje v polovině 15. století. Technologie se vyvíjejí. A my si klademe otázku, jak co nejlépe vycházet vstříc neutuchajícím lidským potřebám. Lidé stále potřebují komunikovat. Podniky musí stále dokumentovat, ukládat a sdílet důležité informace. Pořád je třeba učit se novým dovednostem a předávat je dál. A se změnami v potřebách zaměstnanců pracujících z domova i z kanceláře se občas stává, že dovednosti zaměstnanci nezískávají, ale musí je znovu objevovat.

JAKO SPOLEČNOST USILUJEME O VÝVOJ INOVATIVNÍCH ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ, KTERÉ S SEBOU PŘINÁŠÍ VYZRÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE. 

 
V Clerbu jsme se zaměřili na cyklus pracovně právního vztahu – tedy na komplexní proces, který začíná náborem nových pracovníků, pokračuje jejich zaškolením, zapracováním, povyšováním a převáděním na jiná místa, až do okamžiku, kdy zaměstnanec zaměstnavatele opustí nebo se ten sloučí s jiným subjektem. V dnešním světě má práce nejrůznější podobu – sezónní, na částečný úvazek, na dálku, jednorázovou. S ohledem na stále se měnící vládní nařízení týkající se bezpečnosti na pracovišti není nijak neobvyklé, že zaměstnanec nikdy nenavštíví hlavní sídlo společnosti ani si nikdy osobně nepodá ruku s jejím ředitelem. Nicméně výkon práce stále odráží kvalitu interakcí mezi společností a pracovníkem. Aby byly tyto interakce smysluplné, obsahově bohaté a snadné, to je cíl řešení, na kterém právě pracujeme.

ZDRAVÝ ROZUM NÁM NAPOVÍDÁ, A VÝZKUM TO POTVRZUJE, ŽE ZAMĚSTNANCI, KTEŘÍ JSOU INICIATIVNÍ, MAJÍ POCIT, ŽE JSOU VNÍMÁNI A OCEŇOVÁNI, JSOU NEJPRODUKTIVNĚJŠÍ.

 
Odvádějí svou práci lépe a více přispívají společnosti jako celku. Iniciativa se začíná budovat od prvního kontaktu mezi náborovým pracovníkem a uchazečem o zaměstnání. Bez ohledu na krásné romantické filmy zůstává pravdou, že dobrý první dojem je základ pozdějšího dobrého vztahu. A to je důvod, proč se společnost Y Soft rozhodla zaměřit na tyto důležité první kontakty. V zaměstnavatelském žargonu mluvíme často o preboardingu a onboardingu. První označuje všechno od prvního kontaktu po akceptování pracovní nabídky, to druhé vše, co následuje potom. V obou případech mohou obě strany získat významné výhody. V případě zaměstnance jde o urychlení a usnadnění celého procesu, zatímco zaměstnavatel usiluje o co nejnižší náklady, efektivitu a co nejkratší dobu zapracování.
 

A co rozhraní?
Stačí k tomu chytrý telefon, který má dnes každý.

 
Technologie našeho řešení je navržena tak, aby vytvářela pozitivní vztahy mezi novým zaměstnancem a zaměstnavatelem od prvního digitálního kontaktu. Díky ní může nový zaměstnanec podepsat, potvrdit a odeslat na správné místo určení veškeré dokumenty, které ho první den/týden v nové práci čekají. Může si prostudovat organizační strukturu společnosti, vyhledat si v ní své místo, seznámit se s kolegy a nadřízenými i zásadami společnosti. Hned první den v novém zaměstnání se onboardingová technologie o vše postará. 
  
Najdete v ní vše, co potřebujete vědět o nové práci. 
Budete mít přehled o tom, na koho se máte obracet, a co se od vás očekává. 
Můžete se seznámit s mentorem nebo ochotným kolegou, který vám pomůže se rychleji zorientovat. 
Lidské a procesní zdroje, které potřebujete? Sem s nimi. 
Kdy je výplata? Co dovolená? Kdo je můj přímý nadřízený? Kdo je jeho nadřízený? 
 


Řešení, které jsme vyvinuli, odpovídá na všechny otázky, které obvykle trápí nové zaměstnance řadu dní, týdnů nebo i měsíců od nástupu do nové práce.

JAK SE CLERBO LIŠÍ OD RŮZNÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PERSONALISTIKU (HRIS), KTERÉ DNES ORGANIZACE POUŽÍVAJÍ?


Představte si to jako rozdíl mezi úložištěm surových dat a pozitivní lidskou interakcí. 
  
Pro vašeho zaměstnavatele je samozřejmě užitečné, když má všechny vaše dokumenty hezky pohromadě. 
Ale ještě lepší je, když i vy sami můžete v těchto dokumentech vyhledávat, co potřebujete, kontrolovat správnost údajů a osvědčovat shodu. Není pochyb o tom, že díky HRIS mohou personalisté pracovat mnohem efektivněji. Ale řadový zaměstnanec to prakticky nepocítí. A prozíravý zaměstnavatel ví, že to, jak se zaměstnanci cítí, se přímo odráží ve finančních výsledcích. 
  
Podle průzkumu poradenské společnosti Brandon Hall Group (BHG) se nový pracovníci, kteří mají přístup k onboardingové technologii, zapracují dvakrát rychleji než ti, kteří tuto možnost nemají. 
  
Říkejme tomu produktivita. Říkejme tomu efektivita. Říkejme tomu profesionalita. Ať už tomu budeme říkat jakkoliv, každý zaměstnanec, který se dokáže rychleji zapracovat, se pro zaměstnavatele stává rychleji z nákladové položky položkou ziskotvornou. Zaměstnanci, kteří mají přístup k preboardingové a onboardingové technologii dosáhnou plné výkonnosti o 200 % rychleji než ti, kteří tuto možnost nemají. A představte si bonus v podobě angažovaného nováčka i přesto, že pracuje z domova. Vzdálenost mezi členy v týmu najednou nehraje roli. Pro nás z týmu YSoft Clerbo to znamená potvrzení našeho přesvědčení, že zlepšení zkušenosti pracovníků prostřednictvím technologií není jen akutní cíl, ale také přirozená součást našeho úsilí vyvíjet inteligentní podniková řešení pro změny, které v podnikovém prostředí probíhají ve 21 století.
 
 

Přihlásit se k odběru našeho newsletteru

US