Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.

Jak dlouho trvá implementace systému Clerbo?

Zavést nebo nezavést nový HR software? To je otázka. Je důstojnější zapřít se a snášet pomalé a nákladné procesy nebo využít něčeho, co skvěle funguje?

Kdyby Hamlet pracoval v personálním oddělení, možná by zpočátku trochu pochyboval o nahrazení známých těžkopádných postupů při přijímání zaměstnanců, preboardingu a onboardingu něčím neznámým. Kdyby pracoval v IT, zajímalo by ho, jak náročná bude instalace a implementace tohoto nového softwaru. Kdyby Hamlet pracoval ve financích, jeho otázky by se týkaly počátečních nákladů a předpokládané návratnosti investic. 

To jsou všechno rozumné obavy

Kdyby však Hamlet mluvil s někým, kdo si osvojil a nainstaloval aplikaci YSoft Clerbo, dostalo by se mu ujištění, že samotná aplikace se instaluje velmi snadno. Může být zprovozněna v rámci celé společnosti, a to globálně po celém světě, během několika dní. Finanční oddělení by mu řeklo, že to výrazně snížilo náklady na nábor a přijímání nových pracovníků. Náboroví manažeři by potvrdili, že Clerbo od nich vyžadovalo, aby se důkladně podívali na své pracovní postupy při náboru, před nástupem a během nástupu. A aplikace přece vyžaduje obsah. 

Většina lidí, kteří používají Clerbo, by však také řekla, že nový software je jako nové koště, které vymetá pavučiny nahromaděné ve starých procesech a dává jim možnost zlepšit a zrychlit téměř vše, co řeší. Aplikace je dodávána s hotovými šablonami, které můžete ihned implementovat, protože je lze snadno upravit podle konkrétních postupů a potřeb společnosti. Chytrý telefon nového zaměstnance se stává prostorem, kde se odehrává onboarding a pracovní školení, a zbavuje tak proces přijímání nových zaměstnanců obav z nutnosti osobního kontaktu. 

Žádný dodavatel softwaru nerozumí vaší společnosti, jejím produktům a procesům tak dobře jako vy. Je však pravděpodobné, že tyto procesy vyrostly na divoko a zarostly plevelem. Osvědčená a efektivní struktura řešení Clerbo poskytuje vlastní obsah vaší společnosti snadno prezentovatelným a snadno konzumovatelným způsobem, který lze hladce přizpůsobit každému novému zaměstnanci. 

Pomáhá z nováčka vytvořit zkušeného zaměstnance, který si na sebe vydělá mnohem dříve. Posiluje firemní kulturu. A vyplatí se ještě dříve, než si dokážete představit. 

A jestli to neodpovídá na tvé otázky, Hamlete, zeptej se skvělé skandinávské společnosti IKEA. „Máme podrobné informace pro všechny nadřízené, mentory i personalisty a zároveň nám Clerbo dává dobrý přehled o průběhu školení. Díky tomu máme k dispozici data, která potřebujeme ke zlepšení našeho náborového procesu“, vysvětluje Ladislav Onderka, vedoucí náboru pro ČR, Maďarsko a Slovensko. 

Poskytněte svým nováčkům potřebný start* a vyzkoušejte si Clerbo ještě dnes!

 

Související články

US