Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.

Rozvoj zaměstnanců: Nejsou z kamene, jsou živým organismem, který chce růst

Gratulujeme, vybrali jste správného kandidáta! Veškerou dokumentaci máte zpracovánu. Noví zaměstnanci se seznámili s týmem. Chápou, jaká práce se od nich očekává, a vědí, kde najdou potřebné nástroje.
Máte hotovo. Opravdu? Ale kdepak. Dnešní pracoviště není neměnné prostředí. Práce dnes zpravidla vyžaduje o něco víc než dělat až do důchodu pořád to samé, stejným způsobem a se stejnými výsledky. Dnešní odborník na lidské zdroje potřebuje ovládat umění rozvoje talentu v proměnlivém pracovním prostředí. Lidská bytost, kterou jste s takovou námahou našli a uzavřeli s ní pracovní smlouvu, začala ve vaší společnosti zapouštět kořeny. Další kroky – pro vás i pro ni – budou zaměřeny především na další rozvoj. 
 
Vy potřebujete kompetence a nástroje. 
Zaměstnanci potřebují růst. 
Ano, není to všechno tak úplně snadné. 
 
Proto tým Clerbo neustále inovuje s ohledem na celý životní cyklus zaměstnance. To je důvod, proč se aplikace rozrostla do podoby, kdy rovněž podporuje růst všech členů vašeho týmu, dokud jsou součástí vaší společnosti. A za tímto účelem nabízí také potřebné nástroje. Clerbo se osvědčilo jako neustále dostupné a snadno použitelné rozhraní pro onboarding talentů. Velmi účinně podporuje vzdělávání a umožňuje hodnotit, jak se zaměstnancům po začlenění se do vašeho týmu daří v jejich osobním rozvoji.

 

Možná to bude znít poněkud poeticky, ale každá zahrada potřebuje zalévat, aby mohla růst. 
 
Ve spolupráci s vedoucími týmů – kteří jsou v této oblasti na slovo vzatými odborníky – může personální oddělení sledovat plán rozvoje zaměstnanců složený z konkrétních lekcí s měřitelnými cíli, což podpoří růst zaměstnanců po celou dobu jejich pracovního poměru v dané společnosti. Pomocí Clerbo mohou zaměstnanci identifikovat činnosti, které budou nejen rozvíjet jejich dovednosti, talent a znalosti, ale také mohou testovat a ověřovat zvládnutí problematiky, kterou potřebují znát, aby se mohli v rámci společnosti posouvat vzhůru. Z pohledu personalistů i zaměstnanců není Clerbo jen nástrojem pro snadný přístup k informacím, ale efektivní sadou nástrojů pro sebezdokonalování. 
 

Volný přístup k učení 

 
S Clerbo vám nikdo neříká, kdy, kde a co se máte učit,  jak to bývá u klasických fyzických kurzů. S použitím Clerbo může motivovaný zaměstnanec pokračovat v získávání znalostí a osobním rozvoji přesně tak, jako to nejlépe odpovídá požadavkům jeho pracovního i osobního života. Může vstřebávat obsah vlastní rychlostí a podle vlastního plánu. Může používat nativní funkce nástroje Clerbo k měření toho, jak danou látku zvládl. Pokud mu něco není jasné, může lekci opakovat tolikrát, kolikrát bude potřeba, aby mu správně odpovědi, jak se říká, přešly rovnou do krve. A ve stejném testovacím rozhraní může později kontrolovat, zda si načerpané vědomosti stále pamatuje. 
 
V rámci Clerbo mohou interní odborníci v daném oboru spolupracovat s HR na vytváření vhodného obsahu tak, aby zaměstnanec, který se chce vzdělávat, měl k dispozici nástroje, které mu opravdu pomohou dosahovat pokroků. Načerpané vědomosti si v Clerbo kontroluje prostřednictvím testů, které může absolvovat, jak uzná za vhodné.
 
 
 

Motivační rozhraní

Pro zaměstnance i pro HR tým je Clerbo vždy k dispozici, vždy připraveno vytvářet prostředí pro setkávání, školení a testování online. Ať už uživatel preferuje konzumovat obsah z obrazovku svého notebooku nebo displeje smartphonu, je zde pro něj jasné a přehledné rozhraní Clerbo které mu umožní pohodlné získávání nových informací i dosahování stanovených milníků. V Clerbo se budete brzy cítit jako doma. Když se potřebujete učit, není jednoduchost na škodu, ale naopak vše usnadňuje. Clerbo je jako nástroj, díky kterému zahrada vzkvétá a květiny rostou. 
 
Vaši zaměstnanci jsou jako ty květiny. 
A zahrada, to je vaše společnost. 
Živiny a voda, to je Clerbo, které každému pomáhá v rozvoji.  
 
Karel Mareš, Business Intelligence Engineer – Frontend: 
Při zavádění reportingového nástroje Power BI jsme na BI oddělení denně čelili dorazům typu: „Proč nevidím v reportech data produktu XY?“ nebo „Jak získám data za období YZ“ – dotazům pramenícím z neznalosti nástroje. 
Pro edukaci uživatelů jsme využili možnosti Clerba a připravili školení obsahující video doplněné zákeřnými otázkami, zjišťujícími, zda uživatel nástroj pochopil. 
Nyní můžeme velkou část zaměstnaneckých dotazů přesměrovávat na Clerbo školení a radovat se z:
  • Ušetřeného času. 
  • Vědomí, že uživatel dostane komplexní odpověď. 
  • Zpětné vazby, jež uživatelé na Clerbu zanechávají.
  • Možnosti sledovat, kdo již školením prošel.

Související články

US