Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.

Clerbo: Neustále Dostupná Podpora Prodeje (Část 1)

Pro prodejce: Ideální koncept podpory prodeje zajišťuje efektivní tok informací v několika směrech.
  • Prostřednictvím marketingu vzdělává firma prodejce a poskytuje informace a materiály k efektivnímu prodeji produktů a/nebo služeb.
  • I během prezentace produktu potenciálním kupcům mezi sebou prodejci sdílejí osvědčené postupy.
  • Prodejci sdílejí to, co se v praxi naučili, s vývojovými a marketingovými týmy, aby podpořili růst produktů a zdokonalili obchodní komunikaci.
  • Vývojové týmy konzultují s prodejci úspěšnost vlastností a funkcí nových produktů.
  • Prodejci samozřejmě potřebují znát vše o cenách, slevách a uzavírání obchodů – vše, co je potřeba k uzavření dobrého obchodu.

Tak nějak by to mělo vypadat v ideálním případě. 

Pokud má společnost nekonečně mnoho vysoce motivovaných obchodníků a neméně skvělých a tvrdě pracujících vývojářů produktů plus vynikající marketingové oddělení, přičemž všichni mají spoustu času na zpětnou vazbu a vzájemné porovnávání poznámek – super. Ale tak to v reálném světě většinou nefunguje.

Dokonce ani v dobrých a zdravých časech, kdy mají společnosti velké rozpočty a mohou pořádat velké akce, kde se všichni scházejí u prezentací nových produktů nejen, aby „jedli, pili, hodovali“, ale také se opravdu něco užitečného dozvěděli, není nijak zaručeno, že všichni porozumí všem informacím a budou tedy dokonale vybaveni k úspěšnému prodeji produktů.
 

Mikroškolení na Notebooku Nebo v Mobilním Zařízení

Vyvinuli jsme Clerbo jako nástroj, který pomáhá personálním oddělením zjednodušit postupy náboru a onboardingu zaměstnanců. V oblasti onboardingu se Clerbo osvědčilo natolik, že jsme si uvědomili, že tuto technologii lze využívat mnoha dalšími způsoby. Ze strany HR rychle přibývaly případy použití jako např. rychlé zapracování zaměstnance po rodičovské dovolené, usnadnění školení zaměstnanců nebo sledování milníků rozvoje zaměstnanců. Ukázalo se, že Clerbo funguje jako vynikající nástroj pro mikroškolení prostřednictvím smartphonu nebo notebooku i ke spolehlivé kontrole a testování pro sledování účinnosti školení.

YSoft-Card-Reader-Training-Module-One-Product-Intro-Support-Materials-Clerbo.png

Součástí aplikace Clerbo je i nastavení tempa školení, podle kterého je uváděn nový materiál, jeho kontrola i testování znalostí v učební smyčce, kterou lze opakovat, dokud není dosaženo požadovaných výsledků. Protože je školení zcela individuální, můžete postupovat vlastním tempem a jednotlivé lekce dle potřeby opakovat, dokud si látku dostatečně neosvojíte a „nedostane se vám do krve“. Nemusíte závodit a snažit se držet krok s ostatními studenty, ani nemusíte čekat, až ostatní splní své úkoly. Sami si můžete vybrat nejlepší čas a místo ke studiu i správný čas na absolvování testu.

Cílem podpory prodeje je zajistit, aby každý, jehož úkolem je prodávat, dokonale znal produkt i jeho funkci, rozuměl místnímu trhu, dokázal používat prodejní materiály, měl přehled o konkurenci a uměl odlišit vaši nabídku od nabídky konkurence. Je důležité mluvit stejným jazykem jako váš potenciální zákazník a rozumět jeho problémům, abyste je mohli řešit. Významnou součástí vzdělávání prodejců je naučit se, jaké otázky klást potenciálnímu zákazníkovi. K perspektivním zákazníkům je třeba přistupovat individuálně. To, zda mají pocit, že je jim nasloucháno, místo toho, že se jim jen někdo snaží něco prodat, vás může zásadně odlišit od vašich konkurentů. 

YSoft-Card-Reader-Training-Module-One-Product-Intro-Support-Materials-Clerbo-detail.png

Rozhraní Clerbo a informace, které poskytuje, jsou vaším instruktorem i vaším spojencem, protože se dozvíte, co prodáváte, jak to funguje a jaké výhody to přináší. Clerbo vás seznámí s prodejními materiály a umožní vašemu týmu sledovat váš pokrok při jejich zvládnutí a uvádění nových produktů na trh.
 

Neustále Dostupná Podpora Prodeje

Pro produktový marketing.

Ben Fitzwilliams, Partner and Sales Enablement Manager :

"Rozhodně bych mohl být považován za propagátora řešení Clerbo, protože toto je již můj druhý příspěvek o tom, jak mi Clerbo pomohlo v mé roli ve Y Softu. V roce 2019 jsem nastoupil do Y Softu během pandemie Covid-19 a koronavirus zapříčinil, že jsem se nemohl dostat na centrálu, abych absolvoval důležitá školení v rámci onboardingu. Místo toho se ze mě stal YSofter díky tréninkům absolvovaným skrze Clerbo. Z pohodlí svého domova jsem si naplánoval schůzky s novými kolegy, prošel a v klidu strávil veškeré produktové informace a úspěšně dokončil všechna školení.

Když jsem se poté ve Y Softu ujal role Sales Enablement Marketing Lead, pomáhal jsem rozšířit záběr aplikace Clerbo, aby pomáhala nejen s onboardingem nových zaměstnanců, ale zároveň s průběžným školením kolegů o produktech nově zařazených do našeho portfolia.  

Za tímto účelem jsme Clerbo poprvé použili v dubnu 2022, když se na trh uváděl Dispatcher Paragon Cloud. Více se o tom dočtete v pokračování tohoto blogu."

US